PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. Mạch dao động LC – P1

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về mạch dao động LC
- Dạng 1. Chu kì, tần số của mạch LC
- Dạng 2. Quan hệ biên của các đại lượng dao động
- Dạng 3. Quan hệ tức thời của các đại lượng dao động
Lưu ý:
- Ví dụ 1, dạng 3, thầy viết nhầm giá trị Uo = 2000V

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Bài tập
  • Dạng 1. Chu kì, tần số của mạch LC
  • Dạng 2. Quan hệ biên của các đại lượng dao động
 • Dạng 3. Quan hệ tức thời của các đại lượng dao động
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
X