PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Bài tập
  • Dạng 1. Chu kì, tần số của mạch LC
  • Dạng 2. Quan hệ biên của các đại lượng dao động
 • Dạng 3. Quan hệ tức thời của các đại lượng dao động
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. Mạch dao động LC – P1

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 79.959

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về mạch dao động LC
- Dạng 1. Chu kì, tần số của mạch LC
- Dạng 2. Quan hệ biên của các đại lượng dao động
- Dạng 3. Quan hệ tức thời của các đại lượng dao động
Lưu ý:
- Ví dụ 1, dạng 3, thầy viết nhầm giá trị Uo = 2000V

Chưa có thông báo nào