PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Kính hiển vi
  • Ví dụ
  • Kính thiên văn
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 7. Kính hiển vi và kính thiên văn

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 7.413

Chưa có thông báo nào