PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Biến cố với con lắc lò xo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
 • 2. Biến cố với con lắc đơn
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 19. Dao động của con lắc lò xo khi có biến cố (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 81 phút - Số lượt học 59.970


Nội dung bài học:
Dạng 1: Biến cố với con lắc lò xo – Biến cố thay đổi ngoại lực
Dạng 2: Biến cố với con lắc lò xo - Biến cố va chạm mềm
Dạng 3: Biến cố với con lắc đơn

Chưa có thông báo nào