PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Biến cố với con lắc lò xo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
 • 2. Biến cố với con lắc đơn
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 19. Dao động của con lắc lò xo khi có biến cố (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 81 phút - Số lượt học 57.146


Nội dung bài học:
Dạng 1: Biến cố với con lắc lò xo – Biến cố thay đổi ngoại lực
Dạng 2: Biến cố với con lắc lò xo - Biến cố va chạm mềm
Dạng 3: Biến cố với con lắc đơn

Chưa có thông báo nào