PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng

Độ dài: 67 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát chuyển động con lắc lò xo treo thẳng đứng

Trao đổi bài (43)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6,7
X