PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Phương trình dao động điều hòa
  • Phương trình chuẩn tắc
  • Pha và các đại lượng đặc trưng
  • Các trạng thái pha đặc biệt
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4, 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1: Phương Trình Dao Động Điều Hòa. Pha và Trạng Thái Dao Động

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 234.135


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết trọng tâm về phương trình dao động điều hòa
- Kĩ năng vận dụng đường tròn pha giải bài toán liên quan đến trạng thái dao động

Chưa có thông báo nào