PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Phương trình dao động điều hòa
  • Phương trình chuẩn tắc
  • Pha và các đại lượng đặc trưng
  • Các trạng thái pha đặc biệt
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4, 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1: Phương Trình Dao Động Điều Hòa. Pha và Trạng Thái Dao Động

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 221.719


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết trọng tâm về phương trình dao động điều hòa
- Kĩ năng vận dụng đường tròn pha giải bài toán liên quan đến trạng thái dao động

Chưa có thông báo nào