PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 6. Ống phát tia X

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.541

Chưa có thông báo nào