PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết và phương pháp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 6. Mạch điện có sự thay đổi: nối tắt, giá trị R,L,C, tần số thay đổi.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 59.453

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về mạch RLC có thay đổi một số thông số của dòng điện
Lưu ý:
Ví dụ 2, 13:40 các em sửa lại như sau:

Ví dụ 8, phút 5:09 khi biến đổi rút C thầy quên bỏ dấu ngoặc đơn, các em sửa lại như sau:
\[\omega = \frac{1}{{\sqrt {LC} }} = 100\pi \Rightarrow C = \frac{1}{{{{\left( {100\pi } \right)}^2}L}}\]

Chưa có thông báo nào