PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 2. Điện trường và cường độ điện trường P2

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 11.765

Chú ý:

Ví dụ 2b thầy ghi nhầm, |q1| > |q2|, nên C nằm ở vị trí bên phải B, cách B một khoảng a/2.

Chưa có thông báo nào