PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • I. Bài toán quen thuộc
  • II. ω thay đổi để UL max, UC max
    • UL max
    • UC max
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 13. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P1) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 32.018


Nội dung bài học:
- Bài toán thay đổi ω quen thuộc
- Bài toán ULmax, UCmax khi ω thay đổi
Bài giảng mới được cập nhật hướng dẫn giải 100%

Chưa có thông báo nào