PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • I. Bài toán quen thuộc
  • II. ω thay đổi để UL max, UC max
    • UL max
    • UC max
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 13. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P1) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 32.909


Nội dung bài học:
- Bài toán thay đổi ω quen thuộc
- Bài toán ULmax, UCmax khi ω thay đổi
Bài giảng mới được cập nhật hướng dẫn giải 100%

Chưa có thông báo nào