PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 14. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 19.129

Nội dung bài học: Luyện tập các dạng toán về mạch RLC có tần số thay đổi

Chú ý: Học liệu dùng chung, đã được upload ở bài "Bài 13. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P1)"

Chưa có thông báo nào