PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 14. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P2) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 22.858

Nội dung bài học: Luyện tập các dạng toán về mạch RLC có tần số thay đổi

Chú ý: Học liệu dùng chung, đã được upload ở bài "Bài 13. Cực trị mạch RLC có tần số thay đổi (P1)"

Chưa có thông báo nào