PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết 1:
  • - Lí thuyết 2:
  • - Lí thuyết 3:
  • - VD1 - VD3 :
  • - Vd4 - vd9 :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 8: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P1.

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 72.021


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả

Chưa có thông báo nào