PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết 1:
  • - Lí thuyết 2:
  • - Lí thuyết 3:
  • - VD1 - VD3 :
  • - Vd4 - vd9 :
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 8: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P1.

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 68.419


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả

Chưa có thông báo nào