PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 6. Giao thoa hai khe chiếu đồng thời ba bức xạ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 60.587

Nội dung bài học: Giao thoa sóng ánh sáng hai khe chiếu đồng thời nhiều bức xạ


Chưa có thông báo nào