PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 2. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P1) - Bài tập

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Giải bài toán mạch RLC bằng phương pháp đại số
Lưu ý: Trong ví dụ 2, φu = - 5π/12.
Chú ý: Đây là phần tiếp theo của bài giảng "Bài 2. Các Đặc Trưng Mạch RLC (P1) - Lí thuyết", do đó tài liệu dùng chung và chỉ upload ở Phần 1, không upload lại ở phần 2.

X