PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC

Bài 3. Từ thông và cảm ứng điện từ

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 10.228

Chưa có thông báo nào