PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3, 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 4. Sóng Âm - P2

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 35.835


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết về sóng âm
- Các bài tập về cường độ âm, mức cường độ âm
- Các đặc trưng của sóng âm

Chưa có thông báo nào