PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo
    • Cấu tạo, đặc điểm
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
    • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 7. Chu Kì, Tần Số Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 72.824


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết cơ bản về chu kì, tần số của con lắc lò xo, con lắc đơn
- Phương pháp giải các bài toán liên quan đến chu kì, tần số con lắc lò xo, con lắc đơn

Chưa có thông báo nào