PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Quãng đường max, min trong 1 khoảng thời gian
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Dạng 2: Khoảng thời gian max, min đi được quãng đường S cho trước
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 5: Quãng Đường, Thời Gian Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Trong Dao Động.

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 79.624


Nội dung bài giảng:
Dạng 1: Quãng đường max, min trong 1 khoảng thời gian
Dạng 2: Khoảng thời gian max, min đi được quãng đường S cho trước
Chú ý: trong video ví dụ a) của dạng 2, phút 2:07 các em sửa lại như sau \[A = 2{\rm{A}}\left( {1 - c{\rm{os}}\frac{{\pi .\Delta {t_{{\rm{max}}}}}}{T}} \right) \Rightarrow \Delta {t_{{\rm{max}}}} = \frac{T}{3}\]

Chưa có thông báo nào