PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dạng 3 và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 8. Công suất, hệ số công suất (P2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 51.398

Nội dung bài học:

- Li thuyết trọng tâm về công suất và hệ số công suất
- Các dạng bài cơ bản về công suất
Chú ý: Trong video Dạng 3 và ví dụ 1; phút 7:17 các em sửa lại như sau: \[{\rm{cos}}\varphi = {\rm{cos}}\frac{\pi }{6}\]
Trong video dạng 3 ví dụ 2, phút thứ 7:45, các em sửa lại như sau \[\varphi =\frac{-\pi }{3}\]

Chưa có thông báo nào