PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dao động duy trì, tắt dần
  • Dao động cưỡng bức
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 24: Các Loại Dao Động: Tắt Dần, Cưỡng Bức và Duy Trì.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 34.314

Chưa có thông báo nào