PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tiên đề về sự hấp thụ và phát xạ photon
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4. Mẫu nguyên tử Bo (P2) (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.667

Chú ý: Trong ví dụ 3, các em sửa lại đáp án: λmin = 93,94 nm

Chưa có thông báo nào