PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tiên đề về sự hấp thụ và phát xạ photon
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4. Mẫu nguyên tử Bo (P2) (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 6.551

Chú ý: Trong ví dụ 3, các em sửa lại đáp án: λmin = 93,94 nm

Chưa có thông báo nào