PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12. Cực trị mạch RLC có L hoặc C thay đổi (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 52.671

Nội dung bài học:Lưu ý: Xem kĩ nội dung bài giảng và làm BTTL đầy đủ
Trong Clip 1 phút thứ 6:15, các em sửa lại như sau $$ {{U}^{2}}_{{{L}_{\max }}}={{U}^{2}}+U_{R}^{2}+U_{C}^{2} $$
Ví dụ 7, phút 03:45 thầy ghi nhầm, các em sửa lại như sau:
$$sin\alpha + sin\beta = 2sin\frac{{\alpha + \beta }}{2}.cos\frac{{\alpha -\beta }}{2}$$

Chưa có thông báo nào