PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 2. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P1) - Lí thuyết

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết cơ bản và đặc trưng của các loại đoạn mạch hai phần tử: RL, RC, LC

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mạch RLC đầy đủ
  • Mạch RLC bị khuyết
X