PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 5. Giao thoa hai khe chiếu đồng thời hai bức xạ.

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 3, thầy chọn nhầm, phải lấy k=5

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
X