PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1 : Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3,4,5
  • Dạng 2: Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Dạng 3
Bài 4: Định luật phóng xạ sẽ được mở vào ngày 12/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 4: Định luật phóng xạ

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 50.320


Lưu ý
- Ví dụ 2 dạng 2, thầy viết nhầm biểu thức cuối cùng, phải là 210/15.206

Chưa có thông báo nào