PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1 : Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3,4,5
  • Dạng 2: Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 4: Định luật phóng xạ

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 61.337


Lưu ý
- Ví dụ 2 dạng 2, thầy viết nhầm biểu thức cuối cùng, phải là 210/15.206

Chưa có thông báo nào