PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10. TỪ HỌC

Bài 1. Từ trường và cảm ứng từ

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 12.139

Chú ý: Trong video lý thuyết, hình vẽ trong phần " Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ" các em sửa lại như sau:


Chưa có thông báo nào