PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Giao thoa ánh sáng liên tục - Dạng 2 (P2) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.386


Chú ý: Trong Ví dụ 4 phút thứ 17:35 các em sửa lại như sau: 2,5 λ2 =3,5 λ1

Chưa có thông báo nào