PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Giao thoa ánh sáng liên tục - Dạng 2 (P2) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 4.720


Chú ý: Trong Ví dụ 4 phút thứ 17:35 các em sửa lại như sau: 2,5 λ2 =3,5 λ1

Chưa có thông báo nào