PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết - Dạng 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 3. Thấu kính mỏng (P1)

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 15.657

Lưu ý:

- Ví dụ 7, thầy biến đổi nhầm, phải là d' = -6 - d

Chưa có thông báo nào