PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P2.

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát trường hợp con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực như lực điện trường, lực quán tính...
- Xây dựng biểu thức tính chu kỳ, tần số
Chú ý: Học liệu dùng chung đã upload ở P1

Trao đổi bài (17)

X