PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • VD1,2,3.
  • VD4,5,6.
  • VD7,8.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P2 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 31.071


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát trường hợp con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực như lực điện trường, lực quán tính...
- Xây dựng biểu thức tính chu kỳ, tần số
Chú ý: Học liệu dùng chung đã upload ở P1
Phần ví dụ 4, 5, 6: phút thứ 14:30 các em sửa lại như sau:
q2 = 27.10-6C

Chưa có thông báo nào