PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • VD1,2,3.
  • VD4,5,6.
  • VD7,8.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P2 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 29.823


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát trường hợp con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực như lực điện trường, lực quán tính...
- Xây dựng biểu thức tính chu kỳ, tần số
Chú ý: Học liệu dùng chung đã upload ở P1
Phần ví dụ 4, 5, 6: phút thứ 14:30 các em sửa lại như sau:
q2 = 27.10-6C

Chưa có thông báo nào