PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết :
  • - Vd 1,2,3,4 :
  • - Vd 5,6 :
  • - Vd 7,8 :
  • - Vd 9,10 :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 4. Sóng Âm - P1

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 63.947


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết về sóng âm
- Các bài tập về cường độ âm, mức cường độ âm
- Các đặc trưng của sóng âm

Chưa có thông báo nào