PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết dạng 1 :
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
  • - Lí thuyết dạng 2 :
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 11. Cực trị mạch RLC có R thay đổi (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 47.454

Nội dung bài học:

- Phương pháp giải bài toán cực trị công suất của mạch RLC có R thay đổi
- Phương pháp giải bài toán hai giá trị R cho cùng công suất
- Các ví dụ minh họa
Lưu ý: Đề bài của Ví dụ 4 thầy ghi nhầm giá trị của C, các em sửa lại như sau: $$C = \frac{1}{{4\pi }}(mF)$$

Chưa có thông báo nào