PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Lí thuyết dạng 1 :
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
  • - Lí thuyết dạng 2 :
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 11. Cực trị mạch RLC có R thay đổi (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 49.755

Nội dung bài học:

- Phương pháp giải bài toán cực trị công suất của mạch RLC có R thay đổi
- Phương pháp giải bài toán hai giá trị R cho cùng công suất
- Các ví dụ minh họa
Lưu ý: Đề bài của Ví dụ 4 thầy ghi nhầm giá trị của C, các em sửa lại như sau: $$C = \frac{1}{{4\pi }}(mF)$$

Chưa có thông báo nào