PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện
  • Định luật về giới hạn quang điện của kim loại
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 2: Hiện tượng quang điện ngoài (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 8.882

Chú ý: Trong ví dụ 2, các em sửa lại đề f6 = 9.1013 Hz

Ví dụ 4, các em sửa lại đơn vị Công suất của chùm sáng P (mW)

Chưa có thông báo nào