PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 10. Luyện tập nâng cao 01

Độ dài: 59 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài giảng: Chữa một số câu trong đề luyện tập 01 chuyên đề điện xoay chiều

X