PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 5
  • Câu 10
  • Câu 15, 20
  • Câu 25, 30
  • Câu 35
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 10. Luyện tập nâng cao 01

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 15.373

Nội dung bài giảng: Chữa một số câu trong đề luyện tập 01 chuyên đề điện xoay chiều

Chú ý: Câu 35 phút thứ 6:50, các em sửa lại như sau:

\[{{P}_{x}}=U.{I}'.\cos \varphi -{{I}^{2}}.r=225W\]

Chưa có thông báo nào