PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Bài 2. Sự truyền sóng ánh sáng đơn sắc sẽ được mở vào ngày 10/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 2. Sự truyền sóng ánh sáng đơn sắc

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 50.664

Chưa có thông báo nào