PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 1. Điện trường và cường độ điện trường P1

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 5, phút 6:03, thầy viết nhầm, phải là 4.1/Em=1/Ea+1/Eb

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
X