PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Mô hình 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Mô hình 2
  • Ví dụ
  • Mô hình 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 3. Các mô hình tán sắc ánh sáng

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 71.491

Chưa có thông báo nào