PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Mô hình 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Mô hình 2
  • Ví dụ
  • Mô hình 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 3. Các mô hình tán sắc ánh sáng

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 68.161

Chưa có thông báo nào