PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết phần 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Lý thuyết phần 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 2. Giao Thoa Sóng - P3 (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 3.488

Chưa có thông báo nào