PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết phần 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Lý thuyết phần 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 2. Giao Thoa Sóng - P3 (CẬP NHẬT MỚI)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 5.940

Chưa có thông báo nào