PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo hạt nhân :
  • Thuyết tương đối :
  • Liên kết hạt nhân :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1: Cấu tạo hạt nhân

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 63.637

Chưa có thông báo nào