PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo hạt nhân :
  • Thuyết tương đối :
  • Liên kết hạt nhân :
Bài 1: Cấu tạo hạt nhân sẽ được mở vào ngày 06/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1: Cấu tạo hạt nhân

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 51.938

Chưa có thông báo nào