PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo hạt nhân :
  • Thuyết tương đối :
  • Liên kết hạt nhân :
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1: Cấu tạo hạt nhân

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 18.648

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về cấu tạo hạt nhân
- Các dạng bài tập quan trọng

Chưa có thông báo nào