PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo hạt nhân :
  • Thuyết tương đối :
  • Liên kết hạt nhân :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1: Cấu tạo hạt nhân

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 37.621

Lưu ý

Các phần nội dung kiến thức KHÔNG HỌC trong chuyên đề HẠT NHÂN (VL12):
+Phản ứng phân hạch.
+Phản ứng nhiệt hạch.
+Các hạt sơ cấp.
+Cấu tạo vũ trụ.

Chưa có thông báo nào