PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Các vấn đề cơ bản về giao thoa sóng cơ
    • VD 1, 2
    • VD 3
    • VD 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 2: Giao Thoa Sóng (P1) - Bài Tập

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 91.773


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát các trường hợp giao thoa giữa 2 nguồn sóng kết hợp
- Điều kiện các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
Lưu ý:
Đây là phần tiếp theo của bài giảng "Bài 3. Giao Thoa Sóng - P1 (Lí thuyết)". Học liệu đi kèm đã upload đầy đủ ở phần trước nên không upload lại.
Note: Trong video có một số lỗi tính toán sau, các bạn thông cảm.
+ Trong ví dụ 1 (video 1) phút 4:08, tỉ số \[\frac{{\left| {NA{\rm{ }} - {\rm{ }}NB} \right|}}{\lambda }{\rm{ }} = {\rm{ }}3\] do đó phần tử tại N dao động cực đại, thuộc đường cực đại bậc 3
+ Ví dụ 3, phút 15:10 các em sửa lại như sau: - 2,17 ≤ kCT ≤ 5,8
+ Ví dụ 3, ý d sử thành: $$ \left[ \frac{OI}{0,5\lambda } \right]=5 $$

+ Trong đề bài ở ví dụ 4, thầy ghi thiếu dữ kiện AB = 25 cm nhé.

Chưa có thông báo nào