PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Các vấn đề cơ bản về giao thoa sóng cơ
    • VD 1, 2
    • VD 3
    • VD 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 2: Giao Thoa Sóng (P1) - Bài Tập

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 87.616


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát các trường hợp giao thoa giữa 2 nguồn sóng kết hợp
- Điều kiện các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
Lưu ý:
Đây là phần tiếp theo của bài giảng "Bài 3. Giao Thoa Sóng - P1 (Lí thuyết)". Học liệu đi kèm đã upload đầy đủ ở phần trước nên không upload lại.
Note: Trong video có một số lỗi tính toán sau, các bạn thông cảm.
+ Trong ví dụ 1 (video 1) phút 4:08, tỉ số \[\frac{{\left| {NA{\rm{ }} - {\rm{ }}NB} \right|}}{\lambda }{\rm{ }} = {\rm{ }}3\] do đó phần tử tại N dao động cực đại, thuộc đường cực đại bậc 3
+ Ví dụ 3, phút 15:10 các em sửa lại như sau: - 2,17 ≤ kCT ≤ 5,8
+ Ví dụ 3, ý d sử thành: $$ \left[ \frac{OI}{0,5\lambda } \right]=5 $$

+ Trong đề bài ở ví dụ 4, thầy ghi thiếu dữ kiện AB = 25 cm nhé.

Chưa có thông báo nào