PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Thời Gian Trong Dao Động
    • Ví dụ 1, 2
  • Dạng 2: Quan Hệ Điện Áp, Dòng Điện Tức Thời Trong Mạch
    • Ví dụ 1, 2, 3
    • Ví dụ 4, 5
    • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 5. Quan hệ tức thời giữa điện áp trong mạch

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 72.753

Nội dung bài học:

- Một số ví dụ điển hình về thời gian trong dao động của dòng điện
- Một số ví dụ trọng tâm và điển hình về quan hệ tức thời giữa các điện áp và dòng điện
Lưu ý:
- Ví dụ 1 dạng 1: T = 0,02 s.
- Ví dụ 1 dạng 2, thầy viết nhầm pha của Uab, phải bằng -1 (rad)

Chưa có thông báo nào