PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Thời Gian Trong Dao Động
    • Ví dụ 1, 2
  • Dạng 2: Quan Hệ Điện Áp, Dòng Điện Tức Thời Trong Mạch
    • Ví dụ 1, 2, 3
    • Ví dụ 4, 5
    • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 5. Quan hệ tức thời giữa điện áp trong mạch

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 69.092

Nội dung bài học:

- Một số ví dụ điển hình về thời gian trong dao động của dòng điện
- Một số ví dụ trọng tâm và điển hình về quan hệ tức thời giữa các điện áp và dòng điện
Lưu ý:
- Ví dụ 1 dạng 1: T = 0,02 s.
- Ví dụ 1 dạng 1, thầy viết nhầm pha của Uab, phải bằng -1 (rad)

Chưa có thông báo nào