PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Góc giữa hai đường thẳng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Góc giữa hai mặt phẳng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 5. Giải các bài toán về góc và khoảng cách bằng phương pháp cài tọa độ (P3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào