PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • 1. Đưa vào vi phân
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Các kĩ thuật tìm nguyên hàm (P3)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 30.989

Chưa có thông báo nào