PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P4) sẽ được mở vào ngày 09/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P4)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.061

Chưa có thông báo nào