PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P4)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.675

Lưu ý: Trong bài 2, thầy khai triển nhầm \[C_{2n}^3{x^3} + C_{2n}^4{x^4}\]. Các em sửa thành \[C_{2n + 1}^3{x^3} + C_{2n + 1}^4{x^4}\]

Chưa có thông báo nào