PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P4)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.833

Lưu ý: Trong bài 2, thầy khai triển nhầm \[C_{2n}^3{x^3} + C_{2n}^4{x^4}\]. Các em sửa thành \[C_{2n + 1}^3{x^3} + C_{2n + 1}^4{x^4}\]

Chưa có thông báo nào