PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến (P2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 8.309

Lưu ý: Trong bài 1 (clip 02) thầy ghi nhầm phương trình (1) trong HPT. Các em sửa thành \[4{x^3} - 6{x^2} + 1 = k\left( {x + 1} \right) - 9\]

Bài 2 (clip 3) phần cuối khi ra 2 phương trình tiếp tuyến cuối cùng, thầy thiếu nhân x vào hệ số a, các em nhân vào nhé

Chưa có thông báo nào