PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến (P2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 9.168

Lưu ý: Trong bài 1 (clip 02) thầy ghi nhầm phương trình (1) trong HPT. Các em sửa thành \[4{x^3} - 6{x^2} + 1 = k\left( {x + 1} \right) - 9\]

Bài 2 (clip 3) phần cuối khi ra 2 phương trình tiếp tuyến cuối cùng, thầy thiếu nhân x vào hệ số a, các em nhân vào nhé

Chưa có thông báo nào