PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các vấn đề then chốt về bài toán tiếp tuyến (P1)

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 15.850

Trong bài thầy dạy cho các em cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi cho trước tiếp điểm hoặc hệ số góc; tìm điều kiện của tham số m để tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện cho trước

Chưa có thông báo nào