PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 12. Kỹ năng xử lý các bài toán về hình học không gian liên quan đến min-max (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 525

Lưu ý: Trong bài 2, khi tính V' thầy ghi nhầm là V'=1+..., các em sửa lại là V'=3+ ... nhé, phần sau các em cũng sửa vào vở nhé, phần tính V'=0 thì nghiệm đúng, kêt quả cuối cùng không bị ảnh hưởng nhé


Chưa có thông báo nào