PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tìm khoảng ĐB - NB của một hàm số cho trước
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Định lí mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 3. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P3)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 47.259

Lưu ý: Bài giảng đã được cập nhật

Chưa có thông báo nào