PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tìm hệ số, Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 4.769

Lưu ý: Chỗ biến đổi nhị thức sang dòng 2 thầy bị nhầm số mũ của 2, đúng phải là 212-2k các e sửa lại, và tính lại kết quả nhé

Chưa có thông báo nào