PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 8,9 (Dạng 1)
  • Dạng 2
Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P3) sẽ được mở vào ngày 15/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.326

Trong bài thầy đưa ra cách viết phương trình mặt cầu liên quan đến mặt phẳng

Lưu ý: Trong bài 8, phương trình cuối trong hệ thầy ghi nhầm, đúng phải là a-b-1=0, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả của bài. Bài 9 khi giải hệ ta được a=b=c=3/2 nhé, đáp án câu này là B, các em sửa lại trong vở nhé

Chưa có thông báo nào