PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 8,9 (Dạng 1)
  • Dạng 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

Bài 11. Mặt cầu và các bài toán liên quan (P3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.986

Trong bài thầy đưa ra cách viết phương trình mặt cầu liên quan đến mặt phẳng

Lưu ý: Trong bài 8, phương trình cuối trong hệ thầy ghi nhầm, đúng phải là a-b-1=0, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả của bài. Bài 9 khi giải hệ ta được a=b=c=3/2 nhé, đáp án câu này là B, các em sửa lại trong vở nhé

Chưa có thông báo nào