PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập mẫu
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 2. Các kỹ thuật kinh điển về xét tính đơn điệu của hàm số (P2)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 84.786

Lưu ý: Trong bài 7, thầy bị nhầmVD7. Các em sửa thành $$<6$$ nhé

Chưa có thông báo nào