PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 7 (bài tập mẫu vấn đề 3)
  • Vấn đề 4. Tích hợp kiến thức cực trị với kiến thức hình học
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 6. Nắm chắc kĩ thuật giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số (p3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 30.743


Lưu ý: Bài giảng đã cập nhật.

Chưa có thông báo nào